Xử phạt 32 đối tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép