Sipas qytetarëve rritja e çmimeve të konsumit ditorë, do të jetë vështirë e përballueshme për ta

Sipas qytetarëve rritja e çmimeve të konsumit ditorë, do të jetë vështirë e përballueshme për ta