कपडे तयार करणाऱ्या कोणत्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करावी ?

कपडे तयार करणाऱ्या कोणत्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करावी. कोणत्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक फायद्याची ठरणार