'Libération' subratlla l'empremta catalana a les protestes de Bielorússia

Nombroses protestes han omplert els carrers de Bielrússia després de les eleccions presidencials no reconegudes per la UE que van tornar a proclamar vencedor al president Aleksandr Lukaixenko.