Nắng nóng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm đường phố