Tlačová konferencia pred MFF Art Film v DKC Veritas v Košiciach