Dùng xe đầu kéo chở máy xúc để che giấu 198 bánh heroin