მიწისძვრის შედეგები დმანისში - ჩამონგრეულია საცხოვრებელი სახლი