Otto Weiter sa prihovoril fanúšikom: Takáto je pravda o mojom zdravotnom stave!

Uviedol všetko na prvú mieru.