Pripravení

Štát, ktorá môže byť príkladom pripravenosti na katastrofy či vojnu, je Fínsko. Krajina s 5,6 miliónmi obyvateľov má prepracovaný systém zásobovania, údržby krytov, aj široké rezervy ľudí schopných chopiť sa zbrane, upozornil Denník N.