Najčitanije vijesti dana na portalu "Avaza" za 05. decembar