Dùng súng bắn nhau tại nhà hàng, 1 người bị chết

Dùng súng bắn nhau tại nhà hàng, 1 người bị chết