Persecució a Girona: moment en què s'emporten el cotxe