شعار مرگ بر حکومت بچه‌کش در تجمع شهروندان معترض به مسممومیت دانش‌آموزان در شیراز

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از تجمع گسترده و راهپیمایی شهروندان شیرازی در خیابان‌‌های نزدیک به اداره آموزش و پرورش مرکز استان فارس در روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند است. معترضان شعار می‌دهند: «مرگ بر حکومت بچه‌کش». شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و چند نهاد مدنی دیگر از هفته گذشته و به‌منظور اعتراض به مسمومیت گسترده دانش‌آموزان فراخوان تجمع اعتراضی صادرکرده بودند.