სალომე ჭაჭუას გამოსვლა ირლანდიის „ცეკვავენ ვარსკვლავების" მეოთხე ეპიზოდში1218821684205 N