Bắt quả tang đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên tống tiền doanh nghiệp