Bắt được 2 nghi phạm cướp giật làm một cô gái ngã tử vong