Triệu tập nhiều người liên quan đến vụ cháy chung cư khiến 13 người tử vong