Behov for økt konkurranse i apotekmarkedet

Apoteklovutvalget vil gjøre det lettere å etablere nettapotek i konkurranse med de tre dominerende apotekkjedene.