Ảnh hưởng của dịch tả lợn đến thị trường thực phẩm