Puigdemont

Que cap Estat hagi vetat la proposta és bona notícia, però no és suficient. L'Estat espanyol ho sap, sap que té feina pendent i sap que l'ha de fer amb diligència, perquè l'oportunitat és ara.