Bård Hoksrud (FrP) og Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen - Anbud på blåresept

I dette videointervjuet med HealthTalk deler helsepolitiker Bård Hoksrud (FrP) og leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen sine tanker om hvorfor de er skaptiske til den foreslåtte permanente anbudsordningen på blåreseptlegemidler. Saken skal avgjøres i Stortinget før nyttår.