Người đàn ông ham của lạ bị dàn cảnh đánh ghen, cướp của