Η στιγμή της δολοφονίας του Αντώνη Καρυώτη

Η στιγμή που το πλήρωμα του Blue Horizon πετάει στη θάλασσα τον Αντώνη Καρυώτη με αποτέλεσμα τον θάνατό του