Beslutningsforum-møte 28. august 2023- Intervju med Terje Rootwelt og Ulrich Spreng i Helse Sør-Øst

Beslutningsforums nye leder Terje Roootwelt sier at man til tross for ulike analyser med relativt store forskjeller har valgt å innføre Yescarta som andrelinje-behandling for lymfekreft-pasienter.