Vrijwillige uitkoop uitgangspunt, verplichting niet uitgesloten