Tổ công tác 363 phát hiện đối tượng tàng trữ súng và ma túy