ย้อนตำนาน “วันสงกรานต์” มาจากชาติไหน? ประเทศเพื่อนบ้านหรือของไทย เหตุใดเขมรเคลม?

ย้อนตำนาน “วันสงกรานต์” มาจากชาติไหน? ประเทศเพื่อนบ้านหรือของไทย เหตุใดเขมรเคลม?