Një vit pandemi COVID-19, zëvendësguvernatori Sokol Havolli flet për aktivitetet e BQK-së dhe ekonominë e Kosovës

Një vit pandemi COVID-19, zëvendësguvernatori Sokol Havolli flet për aktivitetet e BQK-së dhe ekonominë e Kosovës