Professor: – Gentesting er avgjørende for å utvikle ny behandling, men ikke glem at livmorhalskreft kan forebygges

– Livmorhalskreft er en sykdom som kan forebygges. Selv om forskningsfremskritt øker behandlingsmulighetene for kvinner som blir diagnostisert, er det viktig å stoppe sykdommen før den rammer. Det forteller professor Camilla Krakestad til HealthTalk rett etter hun holdt foredraget “Molecular profiling and pathology of cervical cancer patients: "Are HPV negative tumors a different entity?" på kreftkongressen ESMO Gynaecological Cancers i Barcelona.