Cá chết chỉ sau 2 phút bơi trong nước biển gần Formosa