Bürgerpreis 2022 - Oh HappyDay Chor - inklusiv mit Herz e.V.