ხაზარაძე-ჯაფარიძე-წერეთლის საქმე - სასამართლო გადაწყვეტილება