Bố đẻ bạo hành con 10 tuổi

Theo điều tra, Nam hành hạ cháu Hùng, con ruột Nam, bất cứ khi nào cháu có lỗi.