HealthTalk Podcast - Apotekfremtid, legemiddelstatistikk og omorganisering av SLV

Redaktør Hans Anderssen og journalist Lars Brock Nilsen snakker om Apotekutvalgets utredning om fremtidens apotek, Farmastats 2022-statistikk på de største legemiddelselskapene og legemidlene i Norge, og om omorganiseringen av Legemiddelverket og betydningen av denne.