Åslaug Helland om forskjellene på gårsdagens og dagens behandling av lungekreft

– Da jeg begynte i onkologien var det om å gjøre å oppdage lungekreften så sent som mulig, fordi vi ikke kunne gjøre noe likevel. Nå er det undergrupper av pasienter som vi kan gjøre mye for, sa onkolog Åslaug Helland på Onkologisk Forum.