Ớn lạnh cảnh ô tô lao sang làn ngược chiều, tông chết người ở Thanh Hóa