Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu