اسناد خرید آپارتمان خانواده قالیباف در استانبول ترکیه