Heilige Huisjes 2: De multifunctionaliteit van Heilige Huizen in Rotterdam

In de serie Heilige Huisjes onderzoeken we de gebedshuizen van Rotterdam. Hoe worden ze gebruikt? Wie maakt er gebruik van? En wat gebeurt er met de gebouwen als ze niet meer voor religie gebruikt worden? In aflevering twee kijken we naar hoe geloofsgemeenschappen hun gebouw beschikbaar stellen voor andere doeleinden en waarom dit vaak nodig is om het voortbestaan van de deze gebouwen te kunnen waarborgen in een tijd van ontkerkelijking.