Odborníci Krčméry a Čekan sa zhodujú ako predísť zavlečeniu smrtnejších variantov COVID-u na Slovensko