Sukuna preparando su Dominio (Jujutsu Kaisen)

Clip de Sukuna preparando su Dominio en Jujutsu Kaisen.