आयपीओमध्ये नफा घेऊन कधी बाहेर पडावं ?

आयपीओमध्ये नफा घेऊन कधी बाहेर पडावं ?