Bắt giữ ổ nhóm trốn nã cho vay lãi nặng, tàng trữ súng đạn