HealthTalk intervjuer Torgrim Tandstad etter muntlig ASCO-presentasjon