STEM, sistemi i edukimit që futet në Kosovë, shkolla “Asdreni” në Pejë fillon e para

STEM, sistemi i edukimit që futet në Kosovë, shkolla “Asdreni” në Pejë fillon e para