21 mijë e 398 nënshkrimet e mbledhura për Trustin dorëzohen në Kuvend

21 mijë e 398 nënshkrimet e mbledhura për Trustin dorëzohen në Kuvend