Iduna Corset Industrie, locatie Grave 1956

beeld: F.X. Walter (filmcollectie BHIC)