Saweetie having fun on the jet ski

Saweetie rides on the jet ski in Miami.