Intervistë me kryetarin e FSSHK-së Blerim Syla, flet për pakënaqësitë e personalit shëndetësor në Kosovë

Intervistë me kryetarin e FSSHK-së Blerim Syla, flet për pakënaqësitë e personalit shëndetësor në Kosovë